Υπηρεσίες

Επίσημες μεταφράσεις εύκολα και γρήγορα, με μερικά click

Επίσημες μεταφράσεις από Μεταφραστές του Σώματος Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών, σε Ισπανικά, Αγγλικά, Ελληνικά. Γρήγορα, με συνέπεια, ακρίβεια, εχεμύθεια και ανταγωνιστικές τιμές.

Ανήκουμε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών που περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσημες αλλά και ανεπίσημες μεταφράσεις δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων, στην Ισπανική, Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, με την αξιοπιστία που του προσδίδουν τα 32 χρόνια εμπειρίας στη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ζητήστε προσφορά

  to


  Γιατί να επιλέξετε εμάς

  Επίσημες Μεταφράσεις μεταξύ Αγγλικής, Ισπανικής και Ελληνικής

  Ανήκουμε στο Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορούμε να παραδώσουμε επίσημες μεταφράσεις άμεσα, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου δικηγόρου. Έτσι ο πελάτης δεν υφίσταται τις υπέρογκες χρεώσεις των μεταφραστικών γραφείων. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ακρίβεια, ταχύτητα και σε απόλυτη συνεννόηση με τον πελάτη. Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία μας στο χώρο της μετάφρασης και άριστη γνώση των γλωσσών στις οποίες μεταφράζουμε. Κάθε μετάφραση υφίσταται λεπτομερή διόρθωση και επιμέλεια. Διαθέτουμε Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών σε θετικές και θεωρητικές επιστήμες και, κατά συνέπεια, εξειδίκευση σε διάφορους επιστημονικούς τομείς και γνώση ορολογίας. Αυτό μας καθιστά ικανούς να αναλαμβάνουμε υπεύθυνα μεταφράσεις κάθε είδους ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, γενικού ή εξειδικευμένου περιεχομένου. Διατηρούμε αμείωτο το ενδιαφέρον μας για τη γλώσσα, με συνεχή μελέτη και ενημέρωση. Έχουμε αναπτύξει άριστες δεξιότητες γραφής, σε συνδυασμό με πολιτιστικές γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες.

  Οι υπηρεσίες -τομείς

  Αναλαμβάνουμε ταχύτατη και ακριβή μετάφραση μεταξύ των γλωσσών Ελληνικά - Ισπανικά - Αγγλικά (σε όλους τους συνδυασμούς), σε ανταγωνιστικές τιμές και σε συνεννόηση με τον πελάτη.

  1. Πτυχία, Τίτλοι σπουδών, Αναλυτικές Βαθμολογίες, Συστατικές επιστολές

   • Τίτλoi σπουδών
   • Πιστοποιητικά σπουδών
   • Αναλυτικές Βαθμολογίες 
   • Συστατικές Επιστολές
   • και όποιο άλλο σπουδαστικό εγγράφου και πιστοποιητικό χρειάζεστε για την εξεύρεση εργασίας, τη μετακίνηση στο εξωτερικό για σπουδές, Erasmus, σεμινάρια, την αναγνώριση των σπουδών σας στο εξωτερικό από το ΔΟΑΤΑΠ

   

   

   

  • Ληξιαρχικές πράξεις
  • Πιστοποιητικά δήμων και άλλων υπηρεσιών
  • Ταυτότητες
  • Διαβατήρια
  • Μεταφράσεις Φορολογικών Υπηρεσιών
  • Υπεύθυνες δηλώσεις
  • Άδειες παραμονής

  Μετάφραση κάθε είδους Επιστημονικών κειμένων, κυρίως Βιοϊατρικών και Φαρμακευτικών: Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων του ΕΟΦ, τροποποιήσεις αυτών, μονογραφίες φαρμάκων, ιατρικές γνωματεύσεις, εκπαιδευτικά επιστημονικά εγχειρίδια.
  Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων του ΕΟΦ, τροποποιήσεις αυτών, μονογραφίες φαρμάκων, ιατρικές γνωματεύσεις, εκπαιδευτικά επιστημονικά εγχειρίδια.

  • Συμβόλαια κάθε είδους
  • Έγγραφα διαζυγίων
  • Πληρεξούσια
  • Εταιρικές πράξεις
  • Δικαστικές αποφάσεις
  • Αγωγές
  • Δικογραφίες

  Η διαδικασία

  Η διαδικασία

  FAQs

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει Επίσημες μεταφράσεις, τις οποίες θα παραλάβετε ηλεκτρονικά με την ηλεκτρονική μας υπογραφή και έναν μοναδικό σειριακό αριθμό που τις ταυτοποιεί. Ως εκ τούτου αποτελούν επίσημα κείμενα που αναγνωρίζονται ως τέτοια από όλες τις υπηρεσίες.

  Οι μεταφραστές μας ανήκουν στο «Μητρώο Πιστοποιημένων Μεταφραστών» που περιλαμβάνονται οι Πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστές.

  Ηλεκτρονικό αρχείο ή σε έντυπη μορφή.

  Select Language